Tlf.: +47 63970910

Bygninger & fasiliteter

Hele året igjennom er det stor aktivitet på skolen, fra tidlig om morgenen til sent på kvelden. Dette er mulig fordi skolens undervisningslokaler er åpne fram til kl. 22.30. 

SCENER
 • Teaterlåven: Stor scene med alle fasiliteter og amfi i skolens største teaterbygg. Det er plass til 200 gjester i salen. 
 • Storsalen/Blackbox: Denne salen kan romme 110 gjester i vårt oppbygde amfi. 
 • Stallen/Blackbox i nytt undervisningsbygg. Amfiet har plass til 80 gjester. 
 • Utescene på tunet ved Nordbytjernet. 

Ellers har vi flere spennende scenerom for studieprosjektvisninger. 

Vi har verksteder, lydstudio, lysstudio, egne avdelinger for scenografi og kostyme/sminke, TV-rom (28 sitteplasser med stor TV), badstue, treningsrom, peisestue og et stort bibliotek med egen datakrok. Trådløst internett på internatene og i bygget for øvrig. 

Vi ligger flott til ved et vann, Nordbytjernet, med gode joggemuligheter og løypenett om vinteren. 
Vi har egen fotballbane og en liten badestrand. 


BIBLIOTEKET 
I skolens bibliotek kan man sitte og jobbe med prosjekter og oppgaver, surfe på nettet, lete etter en god bok, et skuespill eller en CD. 
Skolen har bibliotekar i halv stilling. Anne Britt er tilgjengelig de fire første dagene i uka:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-14.00 og onsdag kl. 12.00-18.00. 
Utenom dette er biblioteket  selvbetjent og åpent fra kl. 08.30 - 22.30. Biblioteket er kun for skolens elever og ansatte.

Musikkhuset "BUA"
Dette er det nye øvingslokalet for musikerne våre på Lyd og musikklinja. 
BUA ble innviet en vakker dag i mai 2014 med planting av 8 kirsebærtrær og egen krydderhage.

Mat & Internat


Internatene har både enkelt- eller dobbeltrom. 40 elever får enkeltrom, resten dobbeltrom. Internatene er koselige, men med enkel standard. 
Vi har eget vaskeri hvor elevene vasker sine egne klær. 

MAT
Det er fire måltider om dagen: Frokost, lunsj (matpakke unntatt onsdager som har varm lunsj), middag og kvelds. 
Maten er hjemmelaget og variert. Frukt flere ganger daglig.

PRAKTISK ARBEID
Elevene deltar i mange praktiske gjøremål på kjøkkenet og sammen med vaktmester. De holder selv selv rent og ryddig på internatet og skoleområdet.

Skolekor

Koret et skolens hjerte og stolthet. Alle deltar. Foruten gleden ved å synge, er det sterkt å opptre sammen med over hundre  medelever. Det er en opplevelse skolen ønsker alle elever skal ta med seg herfra. 

Det er vanligvis  korøving 1 gang i uka, men i vårsemesteret er det  ekstraøvinger i forbindelse med den årlige korkonserten – en av årets store begivenheter!

MOTTO, VISJON OG VERDIGRUNNLAG

ROMERIKE FOLKEHØGSKOLE – Stykkevis og helt!

Visjon: 

Romerike Folkehøgskole skal gjennom teater og musikk, samtale og samarbeid utvikle reflekterte, kreative og deltakende samfunnsborgere.


Verdigrunnlag


Frihet

Folkehøgskolen er et fritt skoleslag uten karakterer eksamen og fastlagt pensum, og har som mål å utvikle hele mennesket. Skolen ønsker å fremme læringsglede, der lysten til å lære kommer innenfra. Læring skal være interessant, relevant og nyttig, men med høye krav til arbeidsinnsats og aktiv deltakelse.


Teater og musikk

Alle linjene på skolen skal være relatert til teater og musikk. Med basisfagene kostyme- og teatersminke, lysdesign, scenografi, lyd og musikk, musikkteater og teater skal hver linje utgjøre en del av en helhet, hvor alle elementer er like viktige. Elevene skal utvikle sine kreative evner. Linjefagene skal benyttes til å berøre klassiske dannelsesfag som kunsthistorie, musikkhistorie og litteraturhistorie der det faller naturlig. Teaterfaget kan berøre spørsmål om livet, døden og kjærligheten så vel som samfunn og politikk.  Musikk skal stå sentralt, ikke bare i de musikkrelaterte linjene, men for å bygge fellesskap, glede og utvikling  gjennom allsang og skolekor. Undervisningen skal ha høy faglig kvalitet.


Samtale

Den likeverdige samtalen skal være lærernes viktigste pedagogiske verktøy for dannelse av elever. Helt siden Grundtvig grunnla folkehøgskolen i 1864 har samtalen stått sentralt. Grundtvig kalte det «levende vekselvirkning mellom lærer og elev». I dag kalles det samtale eller dialog.   Samtale som redskap er spesielt godt egnet i teater- og musikkarbeid, både for å kunne jobbe godt sammen, men også for å kunne reflektere rundt  store temaer og eksistensielle spørsmål. Samtalen på internatet, i peisestua og i matsalen skal være en viktig læringsarena. Samtalen skal styrke elevenes sosiale kompetanse.


Samarbeid

Mennesker utvikler seg i relasjoner. Elevene skal inngå i et forpliktende samarbeid med andre – gjennom arbeid med teater og musikk, og gjennom oppgaver og plikter på internatet og i skolehverdagen. Elevene skal erfare hva det vil si å samarbeide om store produksjoner som involverer et stort antall lærere og elever fra alle linjer. Alle skal bidra til felleskapet, og alle skal være en del av helheten. Å styrke samarbeidsevnene til elevene skal være en av de viktigste effektene av et folkehøgskoleår.


Deltakelse og demokrati

Alle elever skal bli sett og hørt, og det stilles store krav til deltakelse og tilstedeværelse. Elever skal delta aktivt i skolehverdagen. Det skal være nulltoleranse for fravær. Skolen skal i tillegg være en viktig kulturaktør i lokalmiljøet, spesielt rettet mot barn og unge. Elevene skal øves i å ta initiativ og lede aktiviteter og komiteer. Gjennom dialog og refleksjon rundt aktuelle spørsmål i samfunnet og i teaterarbeid skal de utvikle sin demokratiske dannelse.

SKOLERUTE 2017 - 2018

2017

Skolestart søndag 27. august
Høstferie uke 40 (fom 30. sept - tom 8. okt)
Hjemreise torsdag 21. desember
2018
Skolestart fredag 5. januar (kveldsmat torsdag 4. januar)
Vinterferie uke 8 (fom 17. februar – tom 25. februar)
Påskeferie uke 13 (fom 24. mars – tom 3. april)
Hjemreise fredag 11. mai

Studietur

I mai drar skolen til Stockholm på studietur.

Denne fellesturen blir ofte årets høydepunkt for elevene. Vi gleder oss til reisen hele året, og reiser i begynnelsen av mai måned, når sola begynner å varme.

På Romerike velger vi å bruke studieturen til et dypdykk i våre fagfelt, teater, musikk og design.

Hele året samler vi oss kunnskap og erfaring innenfor kunstfagene, og når studieturen kommer, har elevene et skolert blikk og solid kulturforståelse.
Det sosiale er superviktig på turen, derfor blir det mye glam og moro, med nok av tid til å dyrke vennskap og glede.
Stockholm har vist seg å være et knall populært reisemål for våre studieturer. Byen syder av kule tilbud, og fordi reisen er kort og rimelig, får våre elever tilbud om billetter (som skolen betaler) til et vell av konserter og teater. Her kan alle gå på flere forestillinger/konserter daglig hvis de vil, eller de kan velge å ta det litt roligere. Elevene velger selv sin egen «løype» før vi drar. Pengene elevene betaler for tur, går altså til kultur istedenfor dyr flyreise. Vi har reist til mange byer i Europa i årenes løp, men fordi Stockholm har fått så gode tilbakemeldinger, velger vi å reise tilbake.
Vi skal bo på sentrale Skeppsholmen, midt i byen med gåavstand til det meste.
Reise og overnatting med frokost og kulturtilbudene er inkludert i skolepengene. Lunsj og middag på turen må man betale selv.
Dette blir en super tur for ungdom som vil ha det knall gøy samtidig som de får en tung, faglig fordypning. 

Valgfag

Utenom de mest aktive produksjonsperiodene undervises det i valgfag på ettermiddags- og kveldstid. Svært mange aktiviteter er elevstyrte, og varierer fra år til år etter interesse og ferdigheter blant elevene. Skolen tilbyr også lærerstyrte valgfag. 

Lærerstyrte valgfag (med forbehold om endringer):
 • Barne- og ungdomsteater (instruksjon av barn og unge ved Ullensaker Kulturskole) 
 • band 
 • pilates 
 • kammerkor 
 • redesign
 • kom-i-form (løping og styrketrening)
 • jazzdans
 • jazzvokal
 • strikking/hekling
 • tegning/maling
 • fotball

Eksempel på elevstyrte aktiviteter de siste år:
 • teatersport 
 • dans
 • lesesirkel dramatikk 
 • politisk debatt 
 • fotball 
 • aerobics 
 • gjøgling 
 • kampsport 
 • blogg
 • meditasjon og hvile 
 • volleyball 
 • hip-hop 
 • Pod cast
 • kampsport
 • stand-up
 • Impro
 • mindfulness

Fellesfag

I tillegg til skolekoret  (se egen lenke) har vi følgende fellesfag:

LØRDAGSSEMINAR
På folkehøgskolen er det undervisning også på lørdager. Deler av året har vi gjesteforelesere, i andre perioder har klassene lørdagsjobbing i forbindelse med klasseprosjekter eller produksjoner.

AKTUELT
FREDAGSFORUM. Hver uke er det satt av tid til ledelsens møte med alle elevene. Timene varierer i innhold, med alt fra politiske debatter til litterære temaer. Inviterte gjester holder forelesninger i aktuelle temaer innen miljø, solidaritet og samfunn.  Elevene leder etter tur «Ukeslutt», en uhøytidelig oppsummering av siste ukes viktige medienyheter.

INTERNATTIME
Det er satt av en time i uka til rydding og rengjøring av internatet, samt til samtale rundt det å fungere i et fellesskap. 

Teaterbesøk

Hele skolen drar jevnlig til Oslo for å se teater- eller danseforestillinger. Vi besøker de forskjellige profesjonelle scenene og legger opp til et variert program gjennom året. Billetter/reise er betalt gjennom skolepengene.

I tillegg går vi ofte i Ullensaker Kulturhus på Jessheim. Skolen får tilbud om billetter til mange av deres forestillinger (bl.a fra Riksteateret), og da kan våre elever gå dit klassevis eller individuelt når de har lyst og anledning.

Miljø-profil

Romerike Folkehøgskole har vært sertifisert som MILJØFYRTÅRN i 2012-2015.

Skolen fortsetter sitt fokus på : 
Høy sorteringsgrad av avfall, bruk av miljømerkede (vaske)produkter, bruk av miljøvennlig energi (skolen har eget flisfyringsanlegg for vannbåren varme), sunn god mat , godt inneklima, sparetiltak for varmtvann, miljøvennlig skoletur, etc.
Vi oppfordrer elevene til å bli med på dugnaden og foreslå/gjennomføre nye, gode miljøtiltak.

Reglement

 • Alle møter til skolens undervisningstimer og arrangementer. 
 • Bruk eller oppbevaring av alkohol er ikke tillatt på skolen eller skolens nærområde. 
 • Romerike Folkehøgskole krever, i samsvar med norsk lov, at den enkelte elev ikke oppbevarer, omsetter eller bruker noen form for narkotiske stoffer eller misbruker legemidler mens han/hun er elev hos oss. 
 • Røyking er kun lovlig på anviste plasser. 
 • Skolepenger skal betales innen de fastsatte frister. 
 • Brudd på skolens reglement eller andre grove brudd på god adferd kan føre til tap av skoleplass. Skadeverk på skolens eiendom må erstattes av eleven.

Dersom du selv bestemmer deg for å slutte må du betale skolepenger for de påfølgende 6 uker fra sluttdato.

FRAVÆRSREGLEMENT 
Alt fravær føres på vitnemålet. Fraværet føres i dager og enkelttimer. 
Fravær utover 10% fører normalt til at eleven ikke får godkjent vitnemål. 
10% fravær er lik 19 dager. 
1 dag er lik 6 timer. Timene gjøres om til dager når prosenten regnes ut. 
Årsak til fravær kan kreves påført vitnemålet. Eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet. 
Begrenset oppad til 15 dager i skoleåret regnes følgende ikke som fravær, men bør søkes kompensert ved elevens egeninnsats tilrettelagt av skolen: 
 • arbeid på regionalt plan eller landsplan som tillitsvalgt i landsdekkende   
 • organisasjoner
 • dokumenterte lovpålagte oppmøter 
 • dokumentert langvarig eller kronisk sykdom
 • organisert hjelpearbeid i krisesituasjoner
 • inntil to dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre religiøse trossamfunn enn Den norske kirke 
 • annet spesielt fravær godkjent av rektor
 
Organisert eller selvstendig studiearbeid, herunder skoleadministrative gjøremål, etter avtale med rektor, regnes ikke som fravær. 
For elever som deltar i for eksempel idrettsarrangementer på landsplan, kan skolen utarbeide egne retningslinjer. 
Fraværsreglementet og konsekvensene av et fravær utover 10% gjøres kjent for elevene. 90% registrert elevframmøte er en forutsetning for å få 2 konkurransepoeng ved opptak til høyere utdanning

Sosiale aktiviteter

Når 100 elever deler både skolegang, fritid og måltider blir det sosiale samværet en viktig og stor del av folkehøgskoleåret. Mange sosiale aktiviteter er organisert gjennom elevrådet, for eksempel:
 
Quiskvelder med vafler, ulike stunts på internatene, halloweenfeiring, skoleball, dansekvelder, ludoturneringer etc. På Jessheim er det også muligheter for kafè/restaurantbesøk med medelever.

Hver onsdagskveld drar elevene i gang peiskvelder. Grupper inndelt etter fylker har ansvar for underholdningen og allsangen. Sangboka benyttes flittig. Den får alle elever i gave første skoledag.

Ellers er hele folkehøgskoleåret utpreget sosialt med små og store uformelle treff på internatene. Fordi internatene har egne kjøkken, er det ikke få pizzakvelder/kosekvelder/bursdager/temakvelder som arrangeres der!

Treningsmuligheter

Romerike Folkehøgskole tilbyr gode treningsmuligheter.  Ved siden av mange fysiske valgfag  som f.eks «Kom i form» (jogging/styrketrening) og fotball  har skolen egen badstue og trimrom.  

Det kanskje flotteste treningsrommet finner du rett utenfor skoledøra : Vakker joggeløype i vannkanten rundt Nordbytjernet og flere  veier inn i skogen.  Her kjøres det også opp skiløyper på vinterstid, så ta med ski! Videre har Romerike egen fotballbane og badeplass.  Rundt tjernet står det benker med grillplasser etc.  Her kan man rusle/meditere og skaffe seg alenetid i en hektisk skolehverdag. Fint å ta med sykkel, sykkelsti til Jessheim sentrum og i området rundt skolen.

Lørdagsskole

På folkehøgskole er det oftest lørdagsundervisning.  Det er fordi vi har et kort skoleår med avslutning i mai, men allikevel skal ha 190 undervisningsdager som på videregående skole.  Enkelte lørdager er allikevel fri.

På Romerike veksler vi mellom å tilby spennende foredragsholdere  og ha linjeundervisning på lørdager. Av og til tilbyr kursholderne  temaer som er nær knyttet opp mot teater, eller det kan være aktuelle allmenne eller politiske temaer.  Resten av lørdagene jobber klassene linjevis mot premierer.